Vindmølleprojekter


Regeringens målsætning om en forøget produktion grønenergi imødekommes via mange forskellige former for energikilder -ikke mindst vindmøller. Det er regeringens målsætning at udbygge vindmøller på land væsentligt over de kommende årtier.
Jysk Vindenergi har flere interessante områder i støbeskeen, og i øjeblikket har vi en portefølje på udvikling af ca. 100 MW. Pt. har vi idriftsat 50 MW i perioden fra 2013 - 2017.
Planlægningen og udviklingen af et vindmølleområde kan alt efter planproces og kommuneplaner tage mellem 2- 5 år. Der kan dog være forhold som gør, at processen forlænges.
Du har som nabo til vores projekter mulighed for at købe vindmølleandele, som i mange tilfælde kan være en fornuftig investering. Du kan holde dig orienteret her på siden omkring vores projekter og herunder information omkring erhvervelse af vindmølleandele. Det vil blive annonceret her på siden når vindmølleandelene udbydes lige som det vil blive annonceret i lokale aviser.

 


 

 


Der findes en masse myter omkring vindmøller, og vi har her samlet 7 små fakta-ark som beskriver nogle af myterne
                    Er vindkraft dyrt for samfundet?
                    Støjer vindmøller?
                    Fortæller elregningen sandheden?
                    Bliver man syg af at bo nær en vindmølle?
                    Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet?
                    Fokelig modstand -eller medvind?
                    Har vi plads til alle de vindmøller?

Du kan ved at klikke på de forskellige udsagn få yderligere oplysninger om, hvad der er rigtigt og forkert.  -  Prøv engang !!


           Du kan også lære mere om hvad det vil sige at være nabo til en moderne vindmølle            ved at klikke på nedenstående link.

           Fakta om naboskab til moderne vindmøller